Avdelningar

Sjumilaskogens förskola har tre avdelningar 

 • Puhs hörna 18 barn i åldrarna 1-5 år
 • Där arbetar  Monica, Anna-Sara, Lotta och Isa
 • Gläntan 18 barn i åldrarna 1-5 år
 • Där arbetar Natalie, Håkan, Nutsa/Jessica och Mathilda
 • Eken 18 barn i åldrarna 1-5år
 • Där arbetar Carolina, Therese och Lina

Grupper & Mål att sträva efter

Nassar 1-3 år

Det Nassarna främst behöver på förskolan är trygghet och glädje.
Detta ska Nassarna ha med sig från Sjumilaskogens förskola:

 • Arbeta i mindre grupper där de känner att de "äger "gården.
 • Barnen ska få grundläggande språkutveckling, träna på att uttrycka sig, visa och sätta ord på vad de känner. Att utveckla sitt ordförråd. Det tillämpas genom olika beprövade arbetssätt.
 • Träna på av- och påklädning.
 • Sång, musik och ramsor.
 • Prova olika material som t.ex. fingerfärg, pärlor, lera.
 • Grov- och finmotorisk träning, samt att träna på att gå kortare promenader, exempelvis till Nya Funbo Plantskola och återvinningsstationen.


Tigrar 3-4 år
Tigrarna har ofta gått på förskolan en tid och de ska känna att de nu har blivit äldre och själva ta lite ansvar.
Detta ska Tigrarna ha med sig från Sjumilaskogens Förskola:

 • Att själva ta ansvar t.ex. för sin av- och påklädning, dagens innehåll, bordskick etc.
 • Väcka intresse för den egna skapande förmågan.
 • Bygga och skapa i olika material och tekniker.
 • Språkutveckling.
 • Rörelse, musik och rytmik.
 • Lite längre utflykter till skogen.
 • Utveckla motorik, finmotorik och kroppsuppfattning.
 • Kamratskap och samarbete med andra barn.
 • Utflykter till skogen och andra platser.
 • Lättare kretslopp presenteras samt om allemansrätten.
 • Kunnande om natur och människans påverkan på miljön.
 • Utveckla grundläggande principer om odling och kompostering.
 

Kaniner 5-6 år
Detta ska kaninerna ha med sig då de slutar på Sjumilaskogens förskola:

 • Ta större ansvar över sig själv och sin situation på förskolan.
 • Hitta Vilse utbildning.
 • Kännedom om Barnkonventionens artiklar.
 • Trafikvett.
 • Kännedom om Allemansrätten.
 • Kännedom om Carl von Linné och Sveriges djur och natur.
 • Odling och kretslopp.
 • Badutflykt där vi tränar vattenvana.
 • Grundläggande förståelse för matematiska begrepp, siffror och termer.
 • Matematiska och språkliga förberedelser inför förskoleklass.
 • Gymnastik med ombyte och dusch.
 • Arbete med den empatiska förmågan och konflikthantering, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Hej fina ni!
Vill bara säga att vi är sjukt stolta över att vårt barn går hos er.
Ni kanske inte vann på pappret, men jag vet att hos mig och min man, samt resten av alla föräldrar - är ni alltid en vinnare. 
Tusen tack för ert fantastiska jobb. Det finns inga ord som beskriver hur mycket ni betyder för oss. 
Ni är verkligen hjältar i våra ögon.
Utan er vet vi inte vad vi skulle göra. 
Tusen, tusen, TACK!
Varma kramar...

(Brev från föräldrar i samband med nomineringen till Barnrättspriset 2015)