loading...

Lekande och lärande i en trygg och naturlig miljö

Sjumilaskogens förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till skogen och natursköna områden. Här finns tre avdelningar uppdelade på två fastigheter där gårdarna gränsar till varandra. Gårdarna består av stora trädgårdstomter med uppvuxna träd och buskar som bildar pedagogiska uterum för alla sinnen med trädgårdsland, odlingslådor, grillplatser, lekredskap och pulkabackar. Här finns utrymme för kreativa lekar i en naturlig och trygg miljö. Våra mysiga och trivsamma lokaler skapar en innemiljö som inspirerar och stimulerar barnen till lek och lärande.

Välkommen till oss!

Maria Back, rektor

Här finns vi

Sjumilaskogens förskola är belägen i Gunsta, ca 8 kilometer öster om Uppsala.

Tel: 018-36 10 59
e-post:

maria.back@sjumilaskogengunsta.se
Besöksadress:
Framtidsvägen 7 & 9, Uppsala

Öppettider: 07.00-17-00
Från augusti 2023 ändras öppettiderna till:
06.30-17.00

Förskolan är stängd alla allmänna helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.