Om Sjumilaskogens förskola

Sjumilaskogens förskola är belägen i Gunsta, ca 8 kilometer öster om Uppsala. Förskolan ligger i ett naturskönt område med vacker utsikt över åkermark och skogspartier.

Förskolan består av tre avdelningar uppdelade på två fastigheter där gårdarna gränsar mot varandra. Gårdarna består av två stora trädgårdstomter med uppvuxna träd och buskar, så det finns tillgång till både sol och skugga för barnen under de varma månaderna. På de båda gårdarna finns det även trädgårdsland, odlingslådor, grillplatser, olika lekredskap och pulkabackar.

Gårdarna ger barnen möjlighet till kreativa lekar i en naturlig och trygg miljö. Förskolan arbetar aktivt med att utveckla gårdarna till pedagogiska uterum som skall stimulera alla sinnen och gårdarna är därför under ständig utveckling.

Den pedagogiska innemiljön på förskolan är inspirerande och stimulerar barnen till lek och lärande. Innemiljön ger barnen möjlighet att i första hand mötas i små grupper för att upptäcka och utforska. Lokalerna är mysiga, fräscha och trivsamma.

Maria Back, rektor
 

Hemlagad ekologisk mat

Vi anser att god och näringsrik mat skall vara en självklarhet. På Sjumilaskogens Förskola äter och dricker vi helst ekologiskt. Vi serverar alltid ekologisk frukt och mjölk. Vi har ett eget kök med en anställd kokerska som lagar maten från grunden. Maten ska ge barnen alla de näringsämnen de behöver utan konstiga tillsatser.

loading...