Avdelningar

Sjumilaskogens förskola har tre avdelningar:

 • Puhs hörna 18 barn i åldrarna 1-5 år
 • Där arbetar Magda, Helena, Tina, Pia och Nuthsa
 • Gläntan 18 barn i åldrarna 1-5 år
 • Där arbetar Natalie, Anna-Sara, Håkan och Gustav
 • Eken 18 barn i åldrarna 1-5 år
 • Där arbetar Amanda, Monica, Ewa, Micke och Gustav

Grupper & Mål att sträva efter

Nassar 1-2 år

Det Nassarna främst behöver på förskolan är trygghet och glädje. Dettas ska Nassarna ha med sig från Sjumilaskogens förskola:

 • Arbeta i mindre grupper där de känner att de "äger "gården.
 • Personalen arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, träna på att uttrycka sig, verktyg för att utveckla sitt ordförråd och vad de känner.
 • Träna på av- och påklädning.
 • Sång, musik och ramsor.
 • Prova olika material som t.ex. fingerfärg, pärlor.
 • Träna på att gå kortare promenader, som till Plantskolan och återvinningen.


Tigrar 2-3 år

 • De har ofta gått på förskolan en tid och de ska känna att de nu har blivit äldre och själva ta ansvar t.ex. för sin av- och påklädning, dagens innehåll, bordskick etc.
 • Barnen ges möjlighet till individuella utmaningar.
 • Språkutveckling
 • Rörelse och musik,.
 • Lite längre utflykter till skogen,.
 • Motorik och kroppsuppfattning.
 • Kamratskap och samarbete med andra barn.

Heffaklumpar 4-5 år
 • Ta större ansvar över sig själv och sin situation på förskolan
 • Utveckla finmotorik
 • Väcka intresse för den egna skapandeförmågan
 • Utflykter till skogen
 • Lättare kretslopp presenteras
 • Presentation av allemansrätten
 • Bygga och skapa i olika material och tekniker
 • Kunnande om natur och människans påverkan på miljön
 • Odling

Kaniner 5-6 år
Detta ska kaninerna ha med sig då de slutar på Sjumilaskogens förskola:

 • Hitta Vilse-utbildning
 • Kännedom om Barnkonventionen
 • Trafikvett
 • Kännedom om Allemansrätten
 • Kännedom om Carl von Linné och Sveriges djur och natur
 • Odling och kretslopp
 • Badutflykt där vi tränar vattenvana.
 • Grundläggande förståelse för matematiska begrepp, siffror och termer
 • Matematiska och språkliga förberedelser inför förskoleklass
 • Gymnastik med ombyte och dusch
 • Arbete med den empatiska förmågan och konflikthantering, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

 

Hej fina ni!
Vill bara säga att vi är sjukt stolta över att vårt barn går hos er.
Ni kanske inte vann på pappret, men jag vet att hos mig och min man, samt resten av alla föräldrar - är ni alltid en vinnare. 
Tusen tack för ert fantastiska jobb. Det finns inga ord som beskriver hur mycket ni betyder för oss. 
Ni är verkligen hjältar i våra ögon.
Utan er vet vi inte vad vi skulle göra. 
Tusen, tusen, TACK!
Varma kramar...

(Brev från föräldrar i samband med nomineringen till Barnrättspriset 2015)