loading...

Lekande och lärande i en trygg och naturlig miljö

Sjumilaskogens förskola ligger i ett naturskönt område med vacker utsikt över åkermark och skogspartier. Här finns tre avdelningar uppdelade på två fastigheter där gårdarna gränsar till varandra. Gårdarna består av stora trädgårdstomter med uppvuxna träd och buskar som bildar pedagogiska uterum för alla sinnen med trädgårdsland, odlingslådor, grillplatser, lekredskap och pulkabackar. Här finns utrymme för kreativa lekar i en naturlig och trygg miljö. Våra mysiga, fräscha och trivsamma lokaler skapar en innemiljö som inspirerar och stimulerar barnen till lek och lärande.

Välkommen till oss!

Maria Back, förskolechef

Här finns vi

Sjumilaskogens förskola är belägen i Gunsta, ca 8 kilometer öster om Uppsala.

Tel: 018-36 10 59
e-post:

maria.back@sjumilaskogengunsta.se
Besöksadress:
Framtidsvägen 7 & 9, Uppsala

Förskolan är stängd alla allmänna helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.